ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για τα προϊόντα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή τηλεφωνήστε μας.

Δ.Δ. Μέσης • 59100 Βέροια
T.: +30 23310 41041
T.: +30 23310 41227
Fax: +30 23310 41785
E-mail. info@messi-coop.com

Συντεταγμένες GPS
LAT: 40.529211, LON: 22.268598