Για τον Α.Σ. ΜΕΣΗΣ η ποιότητα αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της εταιρικής του στρατηγικής, έχοντας επενδύσει τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικούς πόρους ώστε τα προϊόντα του συνεταιρισμού να ξεχωρίζουν για την ανώτερη ποιότητά τους.

Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο της παραγωγής από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή μέχρι την τυποποίηση και τη διανομή έχουν ως αποκλειστικό γνώμονα την παραγωγή και διακίνηση κορυφαίας ποιότητας φρούτων και σύμφωνα πάντα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων.

Υψηλές προδιαγραφές
ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων

Καλλιέργεια

Ο συνεταιρισμός εφαρμόζει ένα πιστοποιημένο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Γεωργικής Παραγωγής το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές ποιότητας του διεθνούς προτύπου Global Gap και των πρωτοκόλλων AGRO 2.1 και AGRO 2.2..

Με την επιστημονική καθοδήγηση των τεχνικών και των γεωπόνων του συνεταιρισμού, όλοι οι παραγωγοί μας εφαρμόζουν κατά γράμμα το πιστοποιημένο καλλιεργητικό πλάνο το οποίο περιλαμβάνει αυστηρή παρακολούθηση όλων των απαραίτητων εργασιών σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας.

Μέσω του συστήματος ιχνηλασιμότητας κάθε γεωργική εργασία ελέγχεται εξολοκλήρου από ένα κεντρικό μηχανογραφημένο σύστημα, βελτιστοποιώντας την παραγωγική διαδικασία με στόχο τη διάθεση φρούτων ανώτερης ποιότητας χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Συγκομιδή

Η συγκομιδή των φρούτων μας πραγματοποιείται αυστηρά με το χέρι και ύστερα από ειδικές μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τους γεωπόνους μας για την επιλογή του κατάλληλου σημείου ωρίμανσης για να διασφαλίζεται η μέγιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής του φρούτου.

Συσκευασία-Τυποποίηση

Το στάδιο της τυποποίησης είναι πλήρως πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IFS, BRC, ISO 9001:2008 και ISO22000:2005 για τις διαδικασίες καθαρισμού, διαβάθμισης, διαλογής και συσκευασίας φρέσκων φρούτων, τηρώντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής των συσκευασμένων προϊόντων.

Συντήρηση

Η φύλαξη των φρούτων πραγματοποιείται σε ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους με όζον, διασφαλίζοντας τη φρεσκάδα αλλά και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των φρούτων. Το όζον που διαχέεται στους θαλάμους συντήρησης για την καταπολέμηση μυκητολογικών ασθενειών (βοτρύτης, μονίλια) καθώς επίσης και για την εξουδετέρωση ποσότητας αιθυλενίου συντελεί ουσιαστικά στην μακροβιότερη διατήρηση των φρούτων σε άριστη κατάσταση.

Διακίνηση

Η μεταφορά των φρούτων πραγματοποιείται με φορτηγά-ψυγεία σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες ψύξης και υγρασίας, διασφαλίζοντας τη φρεσκάδα, την ποιότητα και όλα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Οι εξαγωγές των φρούτων μας πραγματοποιούνται μόνο σε συνεργασία με εταιρίες που τηρούν απόλυτα τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.

Φρούτα με ταυτότητα προέλευσης

Συνολικά, το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει ο Α.Σ. ΜΕΣΗΣ ενοποιεί όλα τα στάδια της παραγωγής κάτω από ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, προσφέροντας ουσιαστικά ποιοτικά φρούτα με ακριβή ταυτότητα προέλευσης.

Το σύστημα ελέγχει όλη τη γραμμή παραγωγής προσυλλεκτικά όσο και μετασυλλεκτικά όπου καταγράφει όλες τις εφαρμογές στον αγρό, τις καλλιεργητικές φροντίδες καθώς επίσης και όλες τις σημάνσεις κατά το στάδιο της τυποποίησης-συσκευασίας ώστε να πιστοποιείται ότι το τελικό προϊόν προέρχεται από συγκεκριμένο παραγωγό-αγρό, έχοντας ακολουθήσει όλες τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας.

Πιστοποιήσεις Συνεταιρισμού

IFS

BRC

GLOBAL GAP

ISO 9001

ISO 22000

AGRO

Από τον αγρό στον καταναλωτή!

Η διαδρομή του φρούτου

Καλλιέργια

 • Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Global Gab, AGRO 2.1&2.2)
 • Παρακολούθηση όλων των γεωργικών εργασιών μέσω του συστήματος ιχνηλασιμότητας
 • Επιστημονική καθοδήγηση και παροχή συμβουλών από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού
 • Συστηματική ποιοτικοί έλεγχοι και μετρήσεις

Συγκομιδή

 • Τα φρούτα συλλέγονται με το χέρι
 • Έλεγχοι για το κατάλληλο σημείο ωρίμανσης

Συσκευασία-Τυποποίηση

 • Πιστοποιημένες διαδικασίες με IFS, BRC, ISO 9001:2008 & ISO22000:2005
 • Δυνατότητα συσκευασίας 10.000 κιλών/ώρα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής

Συντήρηση

 • Φύλαξη σε ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους με όζον και καυστήρες αιθυλενίου
 • Διατήρηση φρεσκάδας και μεγάλη διάρκεια ζωής

Διακίνηση

 • Μεταφορά με φορτηγά-ψυγεία σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες
 • Διανομή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές   ποιότητας και ασφάλειας

Στο ράφι

 • Φρούτα απόλυτα φρέσκα με μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Προϊόντα με ταυτότητα προέλευσης